www.facebook.com/LongThuongXotChuaSaiGon

Click here to edit subtitle

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

1- Chúa dạy đọc:

Chúa Giêsu đã dạy tôi ghi chép và thi hành trước ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Bắt đầu từ thứ Sáu tuần Thánh.

                        Mỗi ngày, con sẽ đem đến cho Trái Tim Cha một nhóm các linh hồn khác nhau, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha, và Cha sẽ đem tất cả những linh hồn này vào nhà Cha của Cha. Con sẽ thực hiện điều này ở đời này và cả đời sau nữa. Cha sẽ không tiếc bất cứ điều gì với bất kỳ linh hồn nào mà con sẽ đem đến mạch nguồn thương xót của Cha.

Trong mỗi ngày, con  khẩn nài Cha của Cha, nhân vì sức mạnh cuộc Thương Khó bi thảm của Cha, để xin các ân sủng cho những linh hồn này.

                        Tôi thưa lại, “Lạy Chúa Giêsu, con không biết phải làm tuần cửu nhật này như thế nào, và trước tiên phải đem những linh hồn nào đến với Trái Tim đầy thương xót của Chúa.” Chúa Giêsu cho biết Người sẽ dạy tôi mỗi ngày phải đem vào Trái Tim Người những linh hồn nào.796     (197) Chúa truyền cho tôi phải đọc chuỗi kinh này trong một tuần cửu nhật trước đại lễ Lòng Thương Xót Chúa, bắt đầu từ thứ Sáu tuần Thánh.

2- Chúa hứa ban ơn phúc:

"Với tuần cửu nhật này, Cha sẽ ban mọi ân sủng có thể cho các linh hồn.

"Cha ước ao trong chín ngày này, con  đem các linh hồn đến với nguồn mạch thương xót của Cha, để họ có thể kín múc sức mạnh, sự bồi bổ và bất kỳ ân sủng nào cần thiết cho họ trong những gian truân cuộc sống, và đặc biệt trong giờ lâm tử.


3- Cách đọc:


Ngày Thứ Nhất

            1210    Hôm nay con  dâng lên cho Cha toàn thể nhân loại, cách riêng là tất cả các tội nhân, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Như vậy con sẽ an ủi Cha trong cơn sầu não vì sự trầm luân của các tội nhân đã gây ra cho Cha.

            1211    Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, chính bản tính Chúa là lân ái và tha thứ cho chúng con, xin đừng xem sao tội lỗi chúng con, nhưng nhìn đến niềm tín thác chúng con phó trót nơi lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin  đón nhận hết thảy chúng con vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này, nhân danh tình yêu kết hợp Chúa làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần.

                                    Ôi quyền toàn năng lòng thương xót Chúa,

                                    Phần rỗi của kẻ có tội,

                                    Chúa là biển cả tình thương và nhân hậu,

                                    Cứu giúp những ai khiêm nhượng kêu cầu.

                        Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến toàn thể nhân loại, nhất là các tội nhân khốn cùng, tất cả đang được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng thương xót Chúa Giêsu. Nhân vì cuộc Khổ Nạn thảm thương của Người, xin Cha cho chúng con nhìn thấy tình thương của Cha để chúng con được ngợi khen quyền toàn năng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen.


Ngày Thứ Hai

            1212    Hôm nay con  dâng lên cho Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, rồi dìm các ngài vào Lòng Thương Xót khôn dò của Cha. Chính các vị ấy là những người đã cho Cha nghị lực để gánh chịu cuộc Khổ Nạn cay đắng của Cha. Các ngài là những dòng kênh để lượng thương xót của Cha thông trào cho toàn thể nhân loại.

            1213    Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi tốt lành, xin Chúa gia tăng ơn thánh trong chúng con để mọi người nhìn thấy chúng con đều tôn vinh Cha Toàn Thương, Đấng ngự trên trời.

                                    Suối nguồn tình yêu Thiên Chúa

                                    Ngự trị nơi những tâm hồn trinh khiết,

                                    Được ngụp lặn trong Biển Tình Thương

                                    Sáng ngời như tinh tú, rạng rỡ như bình minh.

                        Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương (59) nhìn đến đoàn người [ưu tuyển] trong vườn nho của Cha, đó là linh hồn các linh mục và tu sĩ, xin Cha ban cho các ngài sức mạnh phúc lành của Cha. Nhân vì tình yêu của Trái Tim Con Cha là nơi các ngài đang được ấp ủ, xin Cha thông ban cho các ngài quyền năng và ánh sáng của Cha, để các ngài có thể dẫn dắt tha nhân trên đường cứu độ, và đồng thanh ca ngợi Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.


Ngày Thứ Ba

            1214    Hôm nay con  dâng lên cho Cha hết thảy các linh hồn đạo đức và trung nghĩa, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Các linh hồn này đã mang đến cho Cha niềm an ủi trên Đường Thập Giá. Chính họ là giọt ủi an giữa đại dương cay đắng của Cha.

            1215    Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa trào đổ chan hòa ơn thánh cho từng người và mọi người. Xin  đón nhận chúng con vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân vì tình yêu kỳ diệu Trái Tim Chúa đang bừng cháy đối với Đức Chúa Cha trên trời.

                        Những phép lạ của Lòng Thương Xót thật huyền nhiệm,

                        Kẻ tội lỗi, người công chính chẳng ai hiểu thấu.

                        Khi ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con,

                        Chúa lôi kéo hết thảy đến gần tình Chúa.

                        Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến các linh hồn trung nghĩa như phần sản nghiệp của Con Cha. Nhân vì cuộc Khổ Nạn thảm thương của Người, xin Cha chúc lành và che chở họ luôn mãi. Như vậy, họ sẽ không sai phạm trong đức mến hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng được cùng các thiên thần và các thánh tôn vinh Lòng Thương Xót vô cùng của Cha đến muôn đời. Amen.


Ngày Thứ Bốn

            1216    Hôm nay con  dâng lên cho Cha những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha. Cha đã tưởng nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn cay đắng của Cha, và nhiệt tâm sau này của họ cũng đã an ủi Trái Tim Cha. Con  dìm họ vào đại dương thương xót của Cha.

            1217    Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là Ánh Sáng của toàn thế giới. Xin  đón nhận vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa linh hồn các người ngoại giáo là những kẻ chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi trên họ, để họ cũng được cùng với chúng con tán dương Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa; và đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là Trái Tim vô cùng thương xót của Chúa.

                        Nguyện xin ánh sáng tình yêu Chúa

                        Chiếu soi những linh hồn còn trong tăm tối;

                        Xin cho những linh hồn này được nhận biết Chúa,    

                        Và cùng chúng con ngợi khen lòng Chúa xót thương.

                        Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng thương xót Chúa Giêsu. Xin Cha lôi kéo họ về với ánh sáng Phúc Âm. Những linh hồn này chưa biết rằng được yêu mến Cha là hạnh phúc lớn lao dường nào. Xin Cha ban cho họ cũng được tán dương lòng quảng đại xót thương của Cha đến muôn đời. Amen.


Ngày Thứ Năm

            1218    Hôm nay con  dâng lên cho Cha linh hồn những người lạc giáo và ly giáo, rồi dìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Trong cuộc Khổ Nạn cay đắng, chính họ đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Cha, tức là Giáo Hội. Khi nào họ quay về hợp nhất với Giáo Hội, các thương tích của Cha mới được chữa lành, và như vậy làm dịu bớt cuộc Khổ Nạn của Cha.

            1219    Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót là chính sự Toàn Thiện, Chúa không khước từ những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin  đón nhận vào nơi nương ẩn trong Trái Tim từ ái Chúa linh hồn các người lạc giáo và ly giáo, và đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là Trái Tim vô cùng thương xót của Chúa; nhưng xin liệu cho họ cũng được tán dương lòng quảng đại xót thương của Chúa.

                        (61) Cả những người đã xé chiếc áo toàn vẹn của Chúa,

                        Suối nguồn xót thương từ Thánh Tâm cũng trào tuôn cho họ.

                        Lạy Chúa, quyền toàn năng thương xót vô biên

                        Sẽ đưa họ ra khỏi lỗi lầm.

                        Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những anh chị em lạc giáo và ly giáo, những người đã phung phí các ơn lành và lạm dụng các ân sủng của Cha trong sự cố chấp lầm lạc. Xin Cha đừng xem sao các lầm lỗi của họ, nhưng  nhìn đến tình yêu Thánh Tử của Cha và cuộc Khổ Nạn cay đắng, mà vì họ Người đã gánh chịu, bởi vì họ cũng được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng thương xót Chúa Giêsu. Xin Cha cho họ quay về để cùng được tôn vinh Lòng Thương Xót cao cả của Cha đến muôn đời. Amen.


Ngày Thứ Sáu

            1220    Hôm nay con  dâng lên cho Cha những linh hồn hiền lành khiêm nhượng và những linh hồn thơ ấu, rồi dìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Những linh hồn này rất giống Trái Tim Cha. Họ đã thêm nghị lực cho Cha trong cuộc Khổ Nạn đắng cay. Cha nhìn thấy họ như những thiên thần dưới thế, chầu kính trước các bàn thờ của Cha. Cha tuôn đổ tất cả những dòng thác hồng ân xuống cho họ. Chỉ các linh hồn khiêm nhượng mới nhận được hồng ân của Cha. Với lòng tín nhiệm, Cha đặc biệt yêu thích những linh hồn ấy.

            1221    (62) Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán rằng: “ học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Xin  đón nhận vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa tất cả những linh hồn hiền lành khiêm nhường và những linh hồn thơ ấu. Các linh hồn ấy làm thiên đàng vui thỏa và được Cha trên trời đặc biệt yêu thương. Họ như bó hoa ngào ngạt trước tòa Thiên Chúa; và Người vui hưởng hương thơm của họ. Lạy Chúa Giêsu, những linh hồn này đang nương náu trong Trái Tim vô cùng thương xót Chúa và không ngừng ca ngợi tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa.

            1222    Linh hồn thực sự hiền lành khiêm nhượng,

                        Ngay ở trần gian đã hô hấp bầu khí thiên đàng.

                        Và hương thơm của linh hồn khiêm nhượng,

                        Làm cho Đấng Tạo Hóa được vui thỏa.

            1223    Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn hiền lành khiêm nhượng và những linh hồn thơ ấu, những người đang được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng thương xót Chúa Giêsu. Những linh hồn này rất giống Thánh Tử của Cha. Hương thơm của họ từ trần gian ngát tỏa lên tòa Cha. Lạy Cha hay thương chí nhân, nhân vì tình yêu Cha dành cho những linh hồn này, con nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới để mọi linh hồn đều được chung tiếng ca tụng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen.


Ngày Thứ Bảy

            1224    Hôm nay con  dâng lên cho Cha những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh Lòng Thương Xót Cha, rồi dìm họ vào Lòng Thương Xót của Cha. Những linh hồn này đã cảm thông cuộc Thương Khó và đi sâu vào tâm trí của Cha nhất. Họ là những bản sao sống động Trái Tim vô cùng từ ái của Cha. Những linh hồn này sẽ sáng chói đặc biệt ở đời sau. Không ai trong số họ sẽ phải sa hỏa ngục. Cha sẽ bảo vệ từng người cách riêng trong giờ lâm tử.

            1225    (63) Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Trái Tim Chúa là Toàn Yêu. Xin  đón nhận vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa linh hồn những người đặc biệt tán dương và sùng kính Lòng Thương Xót cao cả của Chúa. Những linh hồn này được mạnh sức nhờ chính sức mạnh của Chúa. Giữa mọi đau khổ và chống đối, họ vẫn vững tiến nhờ tin cậy vào Lòng Thương Xót Chúa. Những linh hồn này kết hợp với Chúa và gánh vác toàn thể nhân loại trên vai. Họ không bị phán xét nghiêm thẳng, nhưng được Lòng Thương Xót Chúa bao bọc khi từ giã cõi đời.

                        Linh hồn nào ca ngợi lòng nhân lành Chúa,

                        Sẽ được Người đặc biệt yêu thương.

                        Linh hồn đó lúc nào cũng ở bên nguồn sống,

                        Và kín múc những hồng ân từ Lòng Thương Xót Chúa.

                        Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn tôn vinh và sùng kính ưu phẩm cao cả nhất của Cha là Lòng Thương Xót vô bờ, những người đang được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng thương xót Chúa Giêsu. Họ là Phúc Âm sống động, tay đầy ắp những việc nhân ái, và lòng tràn ngập hân hoan, hát lên khúc ca tán tụng Lòng Thương Xót Cha. Lạy Đấng Tối Cao! Con van nài Cha  tỏ lòng thương xót với họ theo như niềm hy vọng và tín thác họ đặt nơi Cha. Xin Cha  thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa: Chính Ta sẽ bảo vệ những tâm hồn sùng kính Lòng Thương Xót vô bờ của Ta như vinh quang riêng của Ta suốt đời họ, nhất là trong giờ lâm tử.


Ngày Thứ Tám

            1226    Hôm nay con  dâng lên cho Cha những linh hồn luyện ngục, rồi dìm họ xuống vực thẳm Lòng Thương Xót của Cha.  để những dòng Máu của Cha làm mát dịu những ngọn lửa đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Cha hết lòng thương yêu. Họ đang đền bồi phép công bình của Cha. Con có khả năng đem lại phúc thanh nhàn cho họ. Con  lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng (64) Hội Thánh để dâng tặng các linh hồn ấy. Ôi, nếu con biết được những cực hình họ đang phải chịu, chắc con sẽ không ngừng cho họ những của bố thí thiêng liêng và thay họ đền bồi phép công bình của Cha.

            1227    Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán rằng Chúa muốn lòng nhân từ; vì thế con đưa vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa những linh hồn luyện ngục, những linh hồn rất quí yêu đối với Chúa, nhưng đang phải đền bồi phép công bình của Chúa. Ước chi những dòng Máu cùng Nước chảy ra từ Trái Tim Chúa  dập tắt những ngọn lửa chốn luyện hình, để từ nơi ấy, sức mạnh của Lòng Thương Xót Chúa cũng được ngợi khen.

                                    Từ sức nóng kinh hoàng lửa luyện hình

                                    Vọng lên lời khẩn nài tình thương Chúa,

                                    Và họ được an ủi, dịu mát, thanh nhàn,

                                    Trong dòng suối Máu hòa lẫn Nước.

                        Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến các linh hồn đang quằn quại trong Luyện Ngục vì họ cũng được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng thương xót Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, Thánh Tử của Cha và mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn cực thánh của Người mà tỏ lòng thương xót những linh hồn đang chịu án nghiêm thẳng của Cha. Xin Cha  nhìn các ngài qua những thương tích Chúa Giêsu, Thánh Tử rất yêu dấu của Cha; vì chúng con vững tin lòng nhân lành thương xót của Cha không hề giới hạn.


Ngày Thứ Chín

            1228    Hôm nay con  dâng lên cho Cha những linh hồn nguội lạnh, rồi dìm họ xuống vực thẳm Lòng Thương Xót của Cha. Những linh hồn này đã gây nên thương tích nhức nhối nhất cho Trái Tim Cha. Linh hồn Cha đã chịu nỗi ngao ngán cay cực trong vườn Cây Dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Vì họ mà Cha đã phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho Con, nhưng xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha.” Đối với họ, hy vọng cuối cùng (65) để được cứu độ là chạy đến với Lòng Thương Xót của Cha.

            1229    Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, Chúa là Toàn Thương, con đem các linh hồn nguội lạnh vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa. Trong ngọn lửa tình yêu tinh tuyền của Chúa, xin  làm cho các linh hồn nguội lạnh như những xác chết đã làm Chúa phải ngao ngán cay cực dường ấy một lần nữa lại được bừng cháy ngọn lửa sốt mến. Lạy Chúa Giêsu đầy lân ái, xin thể hiện quyền toàn năng Lòng Thương Xót mà lôi kéo họ trở về trong tình yêu nồng nàn của Chúa, và ban cho họ tặng ân tình yêu thánh thiện, vì không có gì vượt quá quyền năng của Chúa.

                        Lửa và băng không thể hòa hợp,

                        Hoặc lửa phải tắt hoặc băng phải tan.

                        Ôi lạy Chúa, với Lòng Thương Xót,

                        Chúa sẽ bổ khuyết tất cả những gì thiếu sót.

                        Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn nguội lạnh, những người dù sao cũng được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng thương xót Chúa Giêsu. Lạy Cha hay thương, nhân vì cuộc Khổ Nạn cay đắng của Thánh Tử yêu dấu Cha và ba giờ quằn quại của Người trên thập giá: xin cho họ cũng được tôn vinh Lòng Thương Xót sâu thẳm của Cha. Amen.


Mọi ý kiến đóng góp hay muốn giải đáp thắc mắc xin vui lòng liên hệ Joseph Nhất Tâm: [email protected]